8.67.75 ha grasland tussen Westergeest Ee

Verkocht Op aanvraag - Landerijen

De percelen worden aan u namens de eigenaar te koop aangeboden.

Kadastraal bekend: gemeente Westergeest; sectie H; nummers 185 en 200

Grondsoort: het betreft zware kleigrond met plaatselijk, dieper dan 70 cm een veen laag

Opleveringstoestand: grasland en gedeeltelijk maisstoppel

Natuurpakketten: nee

Beteelbaar oppervlakte: 8,27 ha

Perceelsvorm: rechthoekige percelen.

Ontsluiting: via de openbare weg naar de Weardebuorsterwei

Waterhuishouding: op akkers gelegen van ca 12m. breed. Het noordelijke perceel heeft geen greppels en is gedraineerd.

Betalingsrechten: leverbaar, bij de prijs inbegrepen

Grondsoort voor mestplaatsing kleigrond

Herinrichtingsrente: geen

Bodemverontreiniging: Bij verkoper niet bekend, de slootdempingen geregistreerd in het bodemloket zijn voldoende onderzocht en geven geen aanleiding tot nader onderzoek

Aanvaardingsdatum en leverdatum: in overleg

Deze aanbieding is vrijblijvend, u kunt aan deze aanbieding geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Hoewel deze brochure met veel zorg is samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen te allen tijde zijn voorbehouden aan de verkoper.

[emaillocker]Aanbiedingsbrief 8.67.75[/emaillocker]

Kaart