Over Piet Mulder

Landbouw is mijn passie - landbouw is oogsten - en oogsten is boer zijn.

“Landbouw is mijn passie – landbouw is oogsten – en oogsten is boer zijn.”


piet-mulder-makelaardij-piet-2Als ik een boerderij verkoop dan schets ik de mogelijkheden van de oogst die nog komen gaat; ieder jaar weer anders, en altijd moet het beter.
Ik ben Piet Mulder, samen met mijn vrouw en onze drie zonen woon ik in de Triemen. Ik ben makelaar omdat ik mijn klanten graag begeleid in die cruciale fase; het verkopen van hun levenswerk.

Ik vindt het belangrijk dat verkoper en koper een weloverwogen keuze maken, ik help mijn klanten daarom graag bij het schetsen van de toekomst en de mogelijkheden die het te verkopen object biedt. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met beperkingen en mogelijkheden.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld vrijstellingen op overdrachtbelasting, uitruilen van percelen of het telen van pootaardappelen. Anderzijds, beperkingen die voor u als last worden gezien, zijn voor mij een kans voor de ondernemer, denk aan vergunningen, gebouwen met asbest of stikstofrechten.

Het belangrijkste aspect vindt ik het makelen; ervoor zorgen dat koper en verkoper elkaar vinden voor de beste prijs met de beste voorwaarden. Dit wordt natuurlijk niet alleen beschreven op papier, maar ik ben ook de makelaar die zorgt dat het wordt uitgevoerd. Door mijn grote netwerk in de regio Noord-Oost Friesland en Noord-West Groningen weet ik wat er speelt en kan ik mijn kopers en verkopers helpen als geen ander.

piet-competentiebemiddeling in onroerendgoed
piet-competentieruilverkavelingen
piet-competentiepachtzaken
piet-competentiebemiddeling in productierechten
piet-competentielandbouwkundig advies
piet-competentietaxaties landelijk vastgoed