kavel cultuurgrond – 8 percelen – 17.25.45 ha te Triemen

Verkocht Op aanvraag - Landerijen

De percelen worden aan u namens de eigenaar te koop aangeboden. Hieronder vindt u een beschrijving:

De grondsoort van de percelen bestaat uit merendeels vettige zandgrond met een teelaarde laag variërend van ca. 40-70 cm. Met name de percelen voorin de kavel zijn volledig zand, achterin bestaat de teelaard ook uit zware klei. Achterin de kavel wordt de klei laag overheersender. Perceel 82 is voor bemestingsrichtlijnen gekenmerkt als kleigrond.

grootte Rvk rente
Westergeest F 82 1,81,90 € 11,70
Westergeest F 83 2,32,05 € 14,88
Westergeest F 84 1,61,35 € 10,38
Westergeest F 85 1,18,95 € 89,16
Westergeest F 86 4,56,50 € 342,18
Westergeest F 129 1,49,50 € 9,60
Westergeest F 130 1,27,60 € 8,22
Westergeest F 131 1,86,15 € 139,56
Westergeest F 133 1,11,45 € 83,52
17,25,45 € 709,20

Kadastrale grootte:                      17 ha. 25 a. 45 ca.

Teeltmogelijkheden:                    maiswaardig/grasland/andere cultuurgewassen.

Opleveringstoestand:                  maisstoppel van 2017.

Label blijvend grasland:              nee

Natuurpakketten:                        nee

Beteelbaar oppervlak:                 ca. 16,44 ha.

Perceelsvorm:                               rechthoekige percelen.

Ontsluiting:                                    4 opritten aan de hoofdweg alsmede 2 opritten naast Dolle 22

Waterhuishouding:                      op akkers gelegen ca. 12-15 m. breed.

Afrastering:                                   deels schapengaas en brede sloten.

Betalingsrechten:                         leverbaar, thans niet bij de prijs inbegrepen.

Herinrichtingsrente:                    €41,10 /ha/jaar, eindjaar 2035.

Bodemverontreiniging:               Bij verkoper niet bekend, de slootdempingen geregistreerd in het bodemloket zijn voldoende onderzocht en niet verdacht bevonden.

Jachtrecht:                                     verhuurd aan de heer Kempenaar Kollumerzwaag.

Bijlagen:                                         kadastrale kaart.

 

Vraagprijs per ha:

Aanvaardingsdatum en leverdatum:      in overleg

 

Hoewel deze informatie met veel zorg is samengesteld, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen te allen tijde zijn voorbehouden aan de verkoper.

 

Voor inlichtingen dient u contact op te nemen met: Piet Mulder makelaardij – Triemen

[emaillocker]brochure kavel cultuurgrond[/emaillocker]

kadastrale kaart

kadastrale kaart

luchtfoto

luchtfoto

 

Kaart