Percelen grasland te Wijnjewoude 2.75.90 ha

  • landbouwgrond wijnjewoude

Verkocht €39.000,00 /ha - Landerijen

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Twee percelen grasland.

Het perceel is gelegen aan de Butewei en ontsloten direct aan de openbare weg via de Opperhaudmare.

Het perceel is groot 2.75.90 ha.

De ondergrond betreft zandgrond.

Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Piet Mulder

Kaart