7 percelen grasland gelegen aan de Miedwei te Kollumerzwaag 16.36.10 ha

Verkocht Op aanvraag - Landerijen
Namens opdrachtgever te koop aangeboden 16.36.10 ha grasland.
De kavel is ontsloten via de Miedwei in de Zwagermieden. In de kavel ligt een betonpad van ca 245 m
Op de percelen is een totale herinrichtingsrente van toepassing, groot € 404,28 per jaar, met eindjaar 2035.
De percelen zijn voortdurend in gebruik geweest als grasland veelal ten behoeve van beweiding.
De percelen zijn potentieel weidevogel broed gebied. In het verleden hebben hier altijd weidevogels gebroed en in dat kader is het potentieel gebied om beheerspakketten op te leggen.

De grondsoort is overwegend klei op veen.
Kaart