4.32.45 ha grasland met beheersovereenkomst te Dolle Triemen

Verkocht Op aanvraag - Landerijen

Namens opdrachtgever te koop aangeboden.

4 percelen grasland, gelegen aan de openbare weg. De ondergrond is zandig met een ruime teelaardelaag en plaatselijk een zandige teelaardelaag. De beteelbare oppervlakte bedraagt ca 4,08 ha.

Op de percelen is een beheersovereenkomst gevestigd met verschillende ingetekende pakketten; reguliere plasdras, greppel plasdras, kruidenrijk grasland, ruige mest, legselbeheer en grasland met rust periode. Dit houdt onder andere in dat er tot en met 15 juni geen werkzaamheden mogen plaats vinden. De watervoorziening van de plasdrassen wordt geregeld door natuurlijke instroming alsmede een pomp op zonnepanelen. De beheersovereenkomst dient door de koper te worden voortgezet. Deze overeenkomst loopt tot 31 dec 2021. De handicaps van deze percelen worden financieel gecompenseerd.

De percelen zijn uitermate geschikt voor de winning van structuurrijk voer. Tevens kan het weidevogelbeheer bijdragen aan de ambities van de zuivelonderneming. En nog belangrijker; als u een liefhebber van weidevogels bent, is dit een kans om bij te dragen aan het soortenrijkdom.