3 percelen grasland 6.96.20 ha aan de Mienskerwei Eastermar

Verkocht Op aanvraag - Landerijen

De percelen worden namens de eigenaar te koop aangeboden.

Kadastraal bekend: gemeente Oostermeer, sectie K, nummers 1659, 1673, 1675 en 1745
Kadastrale grootte: 6.96.20 ha.
Grondsoort: De grondsoort van de percelen bestaat volgens de bodemkaart uit veengrond (hVz). Fysisch bevatten de percelen de overwegende eigenschappen van zandgrond met een rijke teelaarde laag, variërend van 40 tot 80 cm dik.
Opleveringstoestand: grasland
Natuurpakketten: niet aanwezig
Perceelsvorm: rechthoekige percelen met brede tussendammen
Ontsluiting: aan de openbare weg middels 4 dammen
Waterhuishouding: op akkers van ca 30m gelegen.
Betalingsrechten: leverbaar, niet bij de prijs inbegrepen
Beteelbare oppervlakte: 6,22 ha
Grondsoort voor mestplaatsing gelabeld als veengrond.
Herinrichtingsrente: niet aanwezig
Bestemmingsplan: enkelbestemming “agrarisch-cultuurgrond” en de dubbelbestemming “waarde – landschap (open landschap)”
Bodemverontreiniging: bij verkoper niet bekend, de slootdempingen geregistreerd in het bodemloket zijn voldoende onderzocht en niet verdacht bevonden.
Jachtrecht: verhuurd

Aanvaardingsdatum: in onderling overleg
Leverdatum: in onderling overleg

Hoewel deze brochure met veel zorg is samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen te allen tijde zijn voorbehouden aan de verkoper.

Voor inlichtingen dient u contact op te nemen met: Piet Mulder