Nieuws

Updates en ontwikkelingen in de agrarische vastgoedmarkt.

Nieuws over de Skieding

SURHUISTERVEEN – Er is nog meer onderzoek nodig om een oplossing te vinden om De Skieding bij Surhuisterveen te verbeteren. De weg moet veiliger worden gemaakt en de doorstroming moet worden verbeterd maar hoe dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De provincie Fryslân onderzocht al de effecten van verschillende oplossingen voor de weg in een milieueffectrapportage. Van een aantal van deze oplossingen maakt de provincie nu ook de maatschappelijke en economische effecten inzichtelijk. Dit gebeurt met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

In de milieueffectrapportage onderzocht de provincie negen verschillende oplossingen voor de weg op milieueffecten. Zo werd bijvoorbeeld gekeken naar het effect van de weg op landschap, natuur en archeologie. Met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) onderzoekt de provincie nu ook de effecten op de maatschappij, de economie en de welvaart in de omgeving. Het gaat dus om de investeringen die gedaan worden en wat dit de maatschappij oplevert.

Naar verwachting zijn de resultaten van de MKBA in het voorjaar bekend. De provincie Fryslân zal dan de knoop moeten doorhakken. De verwachting is dat de keuze over de oplossing voor de Skieding in de zomer van 2017 wordt genomen. De provincie werkt daarna de plannen verder uit. Afhankelijk van grondaankoop en de aanpassing van het bestemmingsplan, kan dan in 2019 de schep in de grond.

Meer info: www.fryslan.frl/skieding

Bron: waldnet.nl