Nieuws

Updates en ontwikkelingen in de agrarische vastgoedmarkt.

Fosfaatrechten en pachtgrond

Kabinet: fosfaatrechten bij vee, niet bij grond

Fosfaatrechten worden toegekend aan de houder van melkvee. Die moet immers aantonen over voldoende rechten te beschikken om fosfaat met melkvee te mogen produceren. Dat antwoordt het kabinet in een nota naar aanleiding van schriftelijke vragen van Tweede Kamer-lid Jaco Geurts (CDA).

De melkveehouder kan dan ook de rechten overdragen. Daarbij speelt het in het stelsel geen rol of de houder van de dieren eigenaar of pachter van de grond is.

Dat staat in de nota ‘Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten‘, waarin de vraag van Geurts werd beantwoord.

Geurts vroeg eerder of de regering duidelijkheid kon verschaffen aan wie de fosfaatrechten toevallen als een pachter van grond fosfaatrechten verkoopt.

Anders dan melkquotum

Na de invoering van het melkquotum bleek na een lange juridische procedure dat de helft van het melkquotum toebehoort aan de verpachter van de grond. Federatie Particulier Grondbezit roept daarom verpachters op om met de pachters te onderhandelen over het eigendomsrecht rond fosfaatrechten, om lange juridische procedures te voorkomen.

De onderhandelingen zijn volgens de federatie nu nodig omdat een aantal veehouders meedoet aan de stoppersregeling en zij daarbij een bedrag ontvangen voor het niet aannemen van fosfaatrechten. Uit de nota blijkt echter dat de rechten gekoppeld zijn aan de houder van het vee en niet aan de eigenaar van grond.

Onderhandelingen over fosfaatrechten tussen pachters en verpachters is volgens Geurts dan ook niet nodig.

Bron: Nieuwe Oogst