Nieuws

Updates en ontwikkelingen in de agrarische vastgoedmarkt.

Fosfaatrechten en bedrijfsoverdracht

fosfaatrechten

weide koeienOverdracht na 2 juli 2015: en de fosfaatreferenties dan?

Geplaatst op vrijdag 13-01-2017

De invoering van de fosfaatrechten is uitgesteld tot 1 januari 2018. Voor de vaststelling van het aantal rechten geldt de peildatum van 2 juli 2015. Deze datum bepaalt ook de omvang van de GVE-referentie binnen het fosfaatreductieplan 2017. Zowel het stelsel van fosfaatrechten als het reductieplan van ZuivelNL houdt rekening met bedrijfsoverdrachten na 2 juli 2015. Hoe zit dit?

Over de peildatum was en is veel discussie. “Ik benadruk dat 2 juli 2015 de peildatum is, blijft en altijd zal blijven”, aldus staatssecretaris Van Dam tijdens de Kamerbehandeling in december. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was al een voorziening opgenomen voor bedrijfsoverdrachten tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2017. Inmiddels is het voorstel gewijzigd. De referentiegegevens voor de toekenning van fosfaatrechten in 2018 kunnen ook worden overgenomen bij bedrijfsoverdrachten in 2017.

Overname referentie alleen mogelijk van beëindigd bedrijf
Fosfaatrechten worden toegewezen aan bedrijven die op 1 januari 2018 bestaan. Tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 kunnen bedrijven zijn gestopt of (gedeeltelijk) zijn overgenomen. Bedrijven die zijn gestopt, ontvangen geen fosfaatrechten. Een bedrijf dat na 2 juli 2015 een ander beëindigd bedrijf geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen, kan aanspraak maken op de rechten van het overgenomen bedrijf. Deze overdrachten zijn vrijgesteld van de afroming van fosfaatrechten. Bedrijfsoverdrachten worden bij RVO gemeld via het gangbare formulier ‘Melding Overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf’. Ook in de reactie op de servicemelding van RVO met het verzoek om de fosfaatrechtengegevens te controleren, kunt u doorgeven dat een bedrijf is overgenomen. Op basis van deze melding(en) verhoogt RVO het fosfaatrecht van de koper met het fosfaatrecht dat voor het gestopte bedrijf zou zijn vastgesteld. Mogelijk moet dit verzoek later – voor 1 april 2018 – nog via een afzonderlijk (web)formulier worden gemeld bij RVO.

Bedrijf gesplitst
Is het bedrijf gesplitst en is daarbij het oorspronkelijke bedrijf opgeheven? Ook dan is het mogelijk een deel van het fosfaatrecht van het gestaakte bedrijf over te nemen. Met het formulier ‘Melding verdeling brongegevens voor de fosfaatrechten’ kunnen de referentiegegevens bij splitsing van een bedrijf worden verdeeld over de kopende partijen. Bij de splitsing van een bedrijf gaat het om de afsplitsing van één of meer productie-eenheden. Hiermee worden de gebouwen en de daarbij behorende oppervlakte landbouwgrond bedoeld. In beginsel kan landbouwgrond zonder gebouw niet als een (splitsing van een) bedrijf worden aangemerkt. Bij de toekenning van fosfaatrechten wordt hierop beleidsmatig een uitzondering gemaakt. Ook bij de afsplitsing van landbouwgrond zonder gebouw van een beëindigd bedrijf, kan de verwerver van de landbouwgrond in overleg en met toestemming van de andere partij(en) aanspraak maken op toekenning van fosfaatrechten.

Bedrijfsovername en het fosfaatreductieplan
Het fosfaatreductieplan van ZuivelNL is bedoeld om al in 2017 de fosfaatproductie in overeenstemming te brengen met het fosfaatplafond. Daardoor ontstaat de ruimte om het stelsel van fosfaatrechten op 1 januari 2018 ook daadwerkelijk in te voeren. Melkveebedrijven kunnen kiezen voor een melkgeldregeling of een GVE-reductieregeling. Als bedrijven na 2 juli 2015 en voor de start van de regeling zijn overgedragen, worden de referenties van deze bedrijven bij elkaar opgeteld tot een gecombineerd referentievolume, aldus ZuivelNL. Dat geldt voor zowel de melkgeldregeling als de GVE-reductieregeling. De bedrijfsoverdracht moet op basis van RVO-gegevens worden aangetoond. Het is onduidelijk of hier de voorwaarde geldt dat het overgenomen bedrijf moet zijn beëindigd. Ook is niet helder of de aankoop van grond zonder gebouwen als bedrijfsovername wordt gezien. Het is in ieder geval raadzaam om overnames met een overdrachtsdatum op uiterlijk 1 maart 2017 zo spoedig mogelijk te melden bij RVO.

Tekst: Jeroen van den Hengel Bron: Melkvee.nl / Alfa accountants