Perceel aan it Wyldpaed Oast 0.92.90ha

Verkocht Op aanvraag - Landerijen
Het perceel wordt namens de opdrachtgever te koop aangeboden.
Het betreft zandgrond.
Gelegen oostelijk van Wyldpaed Oost 15.
Gelegen direct aan de openbare weg.
Het perceel is erg geschikt als paardenwei omdat het goed toegankelijk is.

Het perceel is korter dan 10 jaar geleden aangekocht, hierdoor is er een kettingbeding mbt overdrachtsbelasting van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Piet Mulder

Kaart