5 percelen grasland 18.88.45 ha aan de Dwarsloane te Damwâld

Te koop Op aanvraag - Landerijen

5 percelen grasland. Totaal 18.88.45 ha.

Gelegen aan de Dwarsloane te Damwâld

 

De percelen worden aan u namens de eigenaar te koop aangeboden.
Kadastraal bekend:       gemeente Akkerwoude, sectie O, nummers 655, 656, 786 en 787
Kadastrale grootte:      18.88.45 ha.
Grondsoort:              De grondsoort van de percelen bestaat volgens de bodemkaart uit lemig fijnzand (pZg23). Fysisch bevatten de percelen de overwegende eigenschappen van zandgrond met een humeuze teelaarde laag van >50cm.
Opleveringstoestand:     grasland
Natuurpakketten:         Elzensingel natuurpakketten. In 2019 bedroeg de uitkering ca. €4.247/jaar
Perceelsvorm:            rechthoekige percelen met brede tussendammen
Ontsluiting:             aan de openbare weg middels 5 dammen
Waterhuishouding:        op akkers van ca 18m gelegen.
Betalingsrechten:        leverbaar, niet bij de prijs inbegrepen
Grondsoort voor mestplaatsing gelabeld als zandgrond
Herinrichtingsrente:     gemiddeld ca €16,17/ha
Bestemmingsplan:         enkelbestemming “agrarisch-woudenlandschap” en de dubbelbestemming “waarde – archeologische verwachtingswaarde3” en de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – radar”
Bodemverontreiniging:    bij verkoper niet bekend, de slootdempingen geregistreerd in het bodemloket zijn voldoende onderzocht en niet verdacht bevonden.
Jachtrecht:              verhuurd aan de heer de Vries
Vraagprijs per ha:       op aanvraag
Aanvaardingsdatum:       in onderling overleg
Leverdatum:              in onderling overleg

Hoewel deze verkoopinformatie met veel zorg is samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen te allen tijde zijn voorbehouden aan de verkoper.
Voor inlichtingen dient u contact op te nemen met: Piet Mulder makelaardij – Triemen

percelen grasland